Omgeving

Flash info

Le Lac de Bairon hisse le Pavillon Bleu !

Label de qualité environnementale et touristique, le Lac de Bairon vient d’obtenir le très convoité Pavillon Bleu. Le site est la seule plage du Grand Est à recevoir cette distinction. 

Het meer van Bairon, genesteld in het hart van de Ardennen, met een oppervlakte van 120 hectare, bestaat uit twee vijvers gescheiden door een dijk: de oude vijver en zijn rietkraag, omgevormd tot een natuurgebied, en een stuwmeer bedoeld voor wateractiviteiten. 

De vijvers van Bairon (site nr. 86)

De vijvers van Bairon bestaan uit twee reservoirs waarvan het oudste werd aangelegd door de monniken van Mont-Dieu. Het meest recente dateert van 1830 en wordt gebruikt om het Ardense kanaal te bevoorraden. De oude vijver, algemeen bekend als de "Vieil-étang", is van bijzonder ornithologisch belang.

Zijn prioritaire habitat bestaat namelijk uit alluviale bossen met zwarte els en es (14,39 ha). 
De vochtige habitats bestaan uit vochtminnende ruigtes met in het bijzonder moerasspirea, gewone engelwortel, gewone kattestaart en leverkruid. 

De site bevat ook eutrofe waterpartijen waar vrij ondergedoken macrofyten domineren (2,25 ha). Beperkt milieu, gelokaliseerd in enkele kleine poelen en in de randen van het rietland van de Vieil-étang, evenals in de vijvers van Touly: Puntkroos, vleesetende planten, watervorkje
&
eutrofe waterlichamen met een dominantie van vrij zwevende macrofyten (0,67 ha). Een paar poelen in het rietland en verspreid in vlekken langs het rietland: Puntkroos, veelwortelig kroos, kikkerbeet, klein kroos.
 

Download de Natura 2000-brochure van Bairon voor meer informatie